حجاب (حجاب) و مد اسلامی

حجاب (حجاب)  با مطالعه در مورد تاریخ ایران باستانی، حضور اسناد و متون که تأیید استفاده از حجاب در زنان بین ایران و ادیان باستان و تمدن آنها را تأیید می کند، یاد می شود. ارزش و حضور حجاب در ایران پس از ورود عیسی المسلمین به صورت یکپارچهتر و حتی بیشتر شکل میگیرد.
طبق قوانین کنونی جمهوری اسلامی ایران، هر زن و چه ایرانی و چه خارجی، بدون در نظر گرفتن ایمان خود، باید از قوانینی که نیاز به پوشیدن حجاب در مکان های عمومی دارند، مطابقت داشته باشد.

گالری ویدئویی حجاب در ایران

سهم
دسته بندی نشده