سفارشی تقطیر گل رز

سفارشی تقسیم گل رز ها یک دوره باستانی از سال های 1000 در ایران است و جالب است بدانید که می توانیم منشا تولید گل رز در جهان را در نظر بگیریم. هر ساله از اواسط ماه اردیبهشت در شهرهای و روستاها مانند کاشان، قمصر، میانه، ناصر، ون، سار، صده، وادغان، لازینگان، داراب، مهریز، برزاک، آذوف، للزر بردسیر، شاهمیراد، دامغان ، وامرزان، دوگانژه و غیره ..
برای تهیه آب گل رز، گل رز قرمز دمشق استفاده می شود که مجموعه آن با یک کلیسای مذهبی خاص همراه است؛ کسانی که آن را درک می کنند، به محض شنیدن نام این گل دعاهای محمد (ص) و خانواده اش می فرستند.
آب گلرنگ قمار بهترین نقطه نظر دنیا در جهان است. با توجه به درجه خلوص، آن را به چند گروه تقسیم می کنیم: آب سنگین آب (درجه اول)، آب گل رز روشنایی (درجه دوم)، آب گل رز در آب، آب گل رز اگر āteshe (سه گل) آب گل رز ساب و زیر آریا. آب گل رز ايران علاوه بر مواد غذايي، دارويي و لوازم آرایشی نيز از ديدگاه دينی اهميت دارد و برای عطر و ادويه های مذهبی و نيز شستن کعبه در مکه استفاده می شود.

سهم
دستهبندی نشده