آیات tabagh keshi و alam keshi

این آیین نمونه ای از شهر قزوین است. مردم یک سبد چوبی بزرگ به ارتفاع یک و نیم متر و ضخامت یک متر تهیه می کنند که قسمت های زیادی از آن با آینه تزئین شده است. این سبد استوانه ای روی سر قرار گرفته و حمل می شود. در شهر قزوین ، در شب تاسوعا ، همه گروههای عزادار ، از مساجد و تکیه ها ، به مقبره سلطان سید محمد می روند و در آنجا جمع می شوند و در شب عاشورا به مقبره حسین یا "شهزاده حسین".

سهم
دستهبندی نشده