رقص سنتی آفر

رقص سنتی "آفر" یکی از مهمترین رقصهای تربت جام در منطقه خراسان رضوی است که بر اساس دو موضوع، کشاورزی و قالی بافی است و در گروه ها و تنها توسط مردان اجرا می شود.
این رقص از منظر ویژگی های خاص منطقه خود، نقطه نظر، فرهنگ، معنویت و شیوه زندگی مردم منطقه منطقه تربت را نشان می دهد و تحت تاثیر اندیشه های ایران باستان و توسط اعتقادات زرتشتی
"عرف كاشفرزي" نشان دهنده گندم پس از برداشت محصول و پخت نان، شكوه و شادي براي جمع آوري يك محصول خوب است و "آفر كالي باني" نشان دهنده پرورش گوسفند است و مجموعه پشم، چرخش، رنگ کردن موضوع، بافندگی و فروش آن.
زمان لازم برای انجام آفر است از 15 به 20 دقیقه می رود و معمولا در مزرعه در طول گندم برداشت می شود، در حیاط خانه زمانی که یک جشن عروسی و ختنه وجود دارد و همچنین در مربع است که جایی که کوچه های متعدد همگرا هستند.
ابزار و اشیاء لازم برای این مراسم عبارتند از: لباس سنتی مردم تربت جام، شاخ، درام و برخی از جنگل های کوتاه، گاهی اوقات حرکات تئاتری با حرکات دست وجود دارد و لازم نیست چوب.

سهم
دستهبندی نشده