شب یلدا

شب یلدا

این شب طولانی ترین شب سال است.
این لحظه ای است که "خورشید جدید" متولد شده است که با شدت در حال افزایش است، کوتاه شدن ساعات تاریکی، وعده ی بهار بهاری که در ایران با جشنواره ی شاد یالدا جشن گرفته می شود.
هر ایرانی از هر مذهب یا قومیت شب دسامبر 21 را در ایران و در هر کشور دیگری می خواند.
"در دوران باستان، زمستان نماد ناراحتی در نظر گرفته شد: صرف تاریکترین شب سال با هم، راهی بود که با مشکلات زندگی همراه شود، منتظر سپیده دم برای شکست دادن تاریکی".
در شب یلدا، اکنون به خاطر ترس از شر، بیدار نباشید، اما ما این فرصت را برای همکاری و ایجاد لحظات خوب می بریم.
موسسه فرهنگی ایران در رم آرزو می کند تمام ایرانیان "یولدا خوب"

Yalda In Treccani

 

سهم
  • 17
    سهام
دستهبندی نشده