آیین چاق چاگو

آئین چاغ چاغو یکی از آئین های معروف و باستانی در شهر سامان در منطقه چهارماهل و باختیر برای مجالس عزاداری در ماه محرم است. در این آیین که بیش از دو قرن قدمت دارد ، مردم از ساعت 21 شب شب عاشورا و از ساعت 2 بامداد با صدای فلوت ، سنج ، طبل ، به تکیه ها ، مساجد و حسنیه می روند. با خواندن آیات خاص و در صف كوبیدن چوب یا سنگ ، او از خیابان ها می گذرد. این مراسم تا اذان صبح ادامه دارد. یکی از معانی این رسم شب عزاداری امام حسین (ع) را به یاد می آورد ، که به اصحاب خود گفت: "هرکس که نمی خواهد بماند ، از تاریکی شب استفاده می کند تا از بین برود." سپس از پسرانش خواست تا دو تکه سنگ را با هم بزنند تا صدای سم اسبهای ترک شده از کربلا شرمنده آنها نباشد ». البته داستان های دیگری نیز در این زمینه بیان شده است. مراسم Châgh Châghu در این شهر تا آنجا شناخته شده است که از مناطق اهواز ، اصفهان، تهرانه و از شهرستانها منطقه چهارمحال و بختیاری در دوشنبه صبح همه به شما کمک می کنند.

سهم
دستهبندی نشده