گاستریت Tasht

"تاشت گزاری" یا "تاشت گردانی" یک رسم معمول است اردبیل، و در شهرهایآذربایجان غربی و شرقی ، در استاری ، تالش ، در منطقه مازندران و حتی در وارمین. در این آیین حوضه (تاشت) نمادی از آب رودخانه فارات است که از دسترسی به امام حسین و یارانش جلوگیری شده است. این آیین سه روز قبل از شروع ماه محرم انجام می شود و با مراسم خاص و عمیقا احساس می شود. حوضچه های استفاده شده در این آیین از برنز یا مس ساخته شده اند و معمولاً چند ساله هستند. آنها می گویند که قدیمی ترین حوضه موجود در مساجد اردبیل، و متعلق به مسجد "Bâzâr Châghusâzân" است که قدمت آن به قدمت "Sh Abh Abbâs I" برمی گردد. پس از عزاداری های تشییع جنازه ، مهمترین شخصیت ها و پیروان امام حسین در هر محله حوض ها را بر دوش خود گرفته و وارد مسجد می شوند و حاضران به نشانه احترام از جای خود برخاسته و سینه های خود را در مقابل آنها می کوبند ؛ پس از آن معتبرترین افراد به اطراف مسجد می روند ، حوضه ها را در جای خود مرتب كرده و آنها را با آب موجود در آمفورهایی كه بر پشت خود حمل كرده اند پر كنند. روشن كردن شمع و نوشيدن آب مقدس از اين كاسه ها همراه با نوحه خواني از اقدامات معمول اين آيين است.
پس از اتمام مراسم ، مردم آب باقی مانده در حوضه ها را به عنوان برکت به خانه می برند و یا آن را بین همه اقوام توزیع می کنند.

سهم
دستهبندی نشده