Ghel mâli یا khare mâli (رسم پاشیدن خود با گل)

رسم پاشیدن خود با گل و روشی سنتی است که گروه قومی لر در مرثیه سرایی مختلف از جمله به مناسبت مرگ اعضای خانواده یا در مراسم تشییع جنازه مذهبی ، آن را مشاهده می کنند. این رسم در روز عشوری ماه محرم در مناطق غرب ایران در منطقه کوههای زاگرس ، به ویژه در مناطق لرستان ، کرمانشاه و ایلام اتفاق می افتد. این آیین در روز عشوری در برخی از مناطق خوزستان ، مرکزی و همدان نیز مشاهده می شود. این رسم اقتضا می کند که همه بدن خود را با گل ، حتی سر ، صورت ، ریش و گردن بپاشند و مرثیه خوانی بخوانند.

سهم
دستهبندی نشده