Helu Helu Rite

Helu helu که به "helu" نامیده می شود، آهنگی است که توسط بلوچی در گروه های مختلف با ریتم های هماهنگ و زیبا به مناسبت یک عروسی و گاهی اوقات از هر رویدادی خوشایندی آواز خواند.
Helu Helu در مراسم عروسی هنگام عروس بر روی لباس عروسی قرار می گیرد و پاها و سلاح های خود را با حنا تزئین می کند یا زمانی که داماد به حمام می رود و برای لباس پوشیدن ساخته شده است دوباره.
این آهنگ فضیلت ها و توانایی های قابل توجه جادوگر یا عروس را به یاد می آورد و در این مراسم هیجان انگیز برای نشان دادن شادی از شرکت کنندگان و لذت بردن از مراسم خوانده می شوند.
Helu helu همراه با ابزارهایی همچون: رباب، قیچاک، روزه، نعاده، تاموره و در صورت عدم وجود ابزارهایی که در گروه ها وجود دارد و زنان نقش بیشتری را بازی می کنند. در طول مراسم، یک آواز خواننده با یک ریتم خوب آواز می خواند و کسانی که آن را به عنوان یک رعب آور تکرار می کنند.

سهم
دستهبندی نشده