فرهنگ ایرانی

همه چیزهایی که باید درباره فرهنگ ایرانی بدانید، به شما در این صفحه ارائه خواهد شد.
در این صفحه شما در مورد فرهنگ ایران، فرهنگ فارسی در تنوع های مختلف از زبان و ادبیات فارس به تعطیلات ایران، Persian Capdanno (نوروز)، ایرانیان معروف، تقویم رویدادهای فرهنگی در ایران، موزه های ایران، میراث فرهنگی یاد خواهید گرفت ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو و ارتباطات فرهنگی بین ایران و ایتالیا قرار دارد.

بالاتر از همه، در این صفحه شما با جنبه تاریخی فرهنگ ایرانی یا فرهنگ فارسی به عنوان یکی از قدیمی ترین تمدن های تاریخ خاورمیانه و جهان معرفی می شود.
محتوای این صفحه شامل معرفی شما به جنبه های گوناگون زبان فارسی از ایران باستان تا ایران معاصر از طریق هنر ایرانی، زبان فارسی و ادبیات، ادیان، حضور زنان در فرهنگ ایرانی، استفاده و لباس ایرانی، شخصیت های مشهور و شناخته شده ایران، آزادی در ایران، لباس و حجاب در ایران و غذاهای ایرانی.

اگر ایران را از طریق دانشنامه یا از طریق ایرانیانی که در ایتالیا حضور دارند شناسایی کرده یا اگر قصد سفر به ایران را در این سایت داشته باشید همه چیز را میدانید که تا به امروز نمی دانید و فرهنگ ایرانی یا فرهنگ فارسی را بهتر می شناسید .

سهم
دسته بندی نشده