تقویم جشنواره

تقویم جشنواره

نمایشگاه ها، سمینارها، جوایز بین المللی جمهوری اسلامی ایران:

ژانویه

جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی

محل: تهران | وب سایت

جشنواره بین المللی تئاتر فجر

محل: تهران | وب سایت

جشنواره بین المللی موسیقی فجر

محل: تهران | وب سایت

جشنواره بین المللی فیلم کوتاه وسترن

مکان: مازندران | وب سایت

نمایشگاه بین المللی گردشگری

محل: تهران | وب سایت

مارس

تهران، جشنواره بین المللی فیلم متحرک

محل: تهران | وب سایت

جایزه تحقیقات بین المللی شیخ طوسی

محل: قم | وب سایت

مقاومت در جشنواره بین المللی فیلم

محل: تهران | وب سایت

آوریل

جشنواره بین المللی فجر

محل: تهران | وب سایت

جشنواره بین المللی موسیقی معاصر

محل: تهران | وب سایت

مسابقه بین المللی رباتیک

محل: تهران | وب سایت

مه

جشنواره بین المللی فیلم بین المللی اسلامی

محل: تهران | وب سایت

نمایشگاه بین المللی تهران

محل: تهران | وب سایت

نمایشگاه بین المللی صنایع پتروشیمی

محل: تهران | وب سایت

ژوئن

نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری

محل: تهران | وب سایت

نمایشگاه بین المللی کمیک

محل: تهران | وب سایت

جایزه کتاب جهانی

محل: تهران | وب سایت

جولای

جشنواره بین المللی فیلم سبز

محل: تهران | وب سایت

اوت

جشنواره بین المللی فرهنگ و هنر امام رضا

مکان: مشهد | وب سایت

جشنواره بین المللی فیلم شهری

محل: تهران | وب سایت

سپتامبر

جایزه بین المللی خوارزمی

محل: تهران | وب سایت

اکتبر

جشنواره بین المللی سیمرغ

محل: تهران | وب سایت

جشنواره بین المللی عکاسی "سفر عشق"

تهران | وب سایت

عزاداری عاشورا

تهران | وب سایت

نوامبر

جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال

محل: تهران | وب سایت

نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت و مشتقات

محل: تهران | وب سایت

موتور نمایش

محل: تهران | وب سایت

دسامبر

پرویز، جشنواره بین المللی فیلم

محل: تهران | وب سایت

"Cinema Vérité" F. International از مستند

محل: تهران | وب سایت

جشنواره تئاتر بین المللی کودکان

محل: همدان | وب سایت

جشنواره بین المللی شعر انقلاب

محل: تهران | وب سایت

ماه رمضان

مسابقات بین المللی قرآن کریم

محل: تهران | وب سایت

سهم
دسته بندی نشده