فعالیت های ما

مؤسسه فرهنگی ایران در رم اساساً فعالیت خود را از دو جهت با دو ویژگی اساسی انجام می دهد. اولی شامل برنامه نویسی و اجرای فعالیت آن برای آگاهی بهتر از فرهنگ فارسی است ، از جمله نمایشگاه ها ، همایش ها ، کنسرت ها ، اکران فیلم ، اجراهای تئاتری ، انتشارات کتاب ، برگزاری دوره های زبان فارسی و ادبیات. همکاری با موسسات و مؤسسات ایتالیا ، به ویژه با دانشگاه های ایتالیا در زمینه علمی و ارتقاء دوره های زبان فارسی و اسلامی. ویژگی و غنای فرهنگ فارسی دقیقاً در همزیستی فرهنگ سنتی و کشور مدرن نهفته است. فعالیت های این موسسه بیش از هر چیز در معرض شناخت همه جوانب فرهنگ ایرانی است و نشان می دهد که نه تنها عنصر سنتی در ایران مدرن چگونه زندگی می کند ، بلکه همچنین چگونه فرهنگ مدرن امروزی جذب شده است و سرانجام چه نقشی دارد. در حال حاضر در جهان کشور با توجه به تحولات بزرگ اخیر.
نشست دانشگاهی معماری کنونی ایران

نشست دانشگاهی معماری کنونی ایران

نشست تخصصی گرایشات معماری معاصر ایران در دانشگاه ساپینزا شهر رم با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا؛ نظام معماری؛ و دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم، ازساعت 18.45 - 14.30 روز پنجشنبه مارچ 28 2019 م. نشست تخصصی "گرانسات ...
روند معماری معاصر در ایران

روند معماری معاصر در ایران

کامران افشار نادری معماری جدید ایرانی را ارائه می دهد. مجموعه ای از ابتکارات برگزار شده توسط نظم معماران و خانه معماری در رم و استان به مناسبت جشن نوروز، سال نو ایرانی نیز شامل یک کنفرانس است که مانند شی ...
نشست تخصصی معرفی معماری معاصر ایران در شهر رم برگزار شد

نشست تخصصی معرفی معماری معاصر ایران در شهر رم برگزار شد

نشست تخصصی معرفی معماری معاصر ایران در خانه معماری شهر رم با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران و انجمن معماران ایرانی ایتالیا؛ و نظام معماری شهر رم، از ساعت روز شنبه سوم فروردین ماه 15 1398، نشست تخصصی "معماری معاصر ایران: ...
جشن نوروز 1398 در شهر رم

جشن نوروز 1398 در شهر رم

جشن نوروز 1398 رایزنی فرهنگی ایران در شهر رم از ساعت 20 روز شنبه سوم فروردين ماه 1398 جشن نوروزي رايزني فرهنگي در ايتاليا، در ميان استقبال بي سابقه صدها ايراني مقيم و ايتاليايي علاقه مند به فرهنگ و تمدن ...
بررسی عکاسی سال نو ایرانی در رم

بررسی عکاسی سال نو ایرانی در رم

سال نو ایرانی در رم مراسم سال نو ایران در روز شنبه 23 در ماه مارس در مرکز فرماندار معماران رم و استان (روم آکواریوس) با موفقیت فراوان برگزار شد. پذیرش جامعه ایرانی که در ...
نشست معماری معاصر ایران در شهر رم

نشست معماری معاصر ایران در شهر رم

نشست معماری معاصر ایران در خانه معماری شهر رم هم زمان با فراراسیدن نوروز 1398 14.15 از ساعت روز شنبه سوم فروردین ماه 1398 (23 2019 مارچ م.) نشست تخصصی "معماری معاصر در ایران: چشم انداز و طرح های تحول و ...
جشنواره نوروز 1398

جشنواره نوروز 1398

جشنواره نوروز 1398 در شهر رم با تبریک فرارسیدن نوروز 1398 به اطلاع می رساند: جشنواره نوروز 1398، 19 از ساعت روز شنبه سوم فروردین ماه، در محل خانه معماری شهر رم، به نشانی میدان Manfredo Fanti، 47 برگزار خواهد شد ...
آیکن گشایش دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگ رسمی

آیکن گشایش دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگ رسمی

چهل و چهارمین دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی در شهر رم روز شنبه اسفندماه 4 1397، چهل و چهارمین دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی، با حضور 45 فارسی آموز آغاز گردید. این دوره شامل ...
انتشار کتاب ایران سرزمین شکوه و زیبایی

انتشار کتاب ایران سرزمین شکوه و زیبایی

انتشار ویراسته دوم کتاب ایران سرزمین شکوه و زیبایی در ایتالیا رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، ویراسته دوم کتاب "ایران سرزمین شکوه و زیبایی" (جمهوری اسلامی ایران: سرزمین شکوه و جلال و belezza) را، که تحقیقات؛ تألیف؛ انتخاب تصاویر؛ ...
دوره های موزیکی زبان فارسی سرويس فرهنگی ايران در ایتالیا

دوره های موزیکی زبان فارسی سرويس فرهنگی ايران در ایتالیا

چهل و چهارمین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا چهل و چهارمین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از روز شنبه فوریه 23 2019 م. (4 1397 اسفند ماه) در محل رایزنی فرهنگی در شهر ...
معرفی ایران در دبیرستان جیمز جویس شهر اریچا

معرفی ایران در دبیرستان جیمز جویس شهر اریچا

مجموعه برنامه معرفی فرهنگ و تمدن و چهره معاصر ایران در دبیرستان جیمز جویس شهر اریچا از ساعت روز پنجشنبه 10.30 25 1397 بهمن ماه، رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، مجموعه برنامه معرفی فرهنگ و تمدن و چهره معاصر ایران ...
جلسه با موسسه فرهنگی ایران در دبیرستان جیمز جویس

دیدار با موسسه فرهنگی ایران در دبیرستان

در جلسه جیمز جویس برای پروژه "آموزش دیپلماسی. دیدار دبیرستان جیمز جویس در آریچیا با هیئت نمایندگی دیپلمات های ایرانی. به عنوان بخشی از یک پروژه بین فرهنگی که توسط مدرسه برگزار می شود. در همکاری با Global Action، سخنرانان و ...
ایران میراث بشری، روابط فرهنگی ایران و ایتالیا

ایران میراث بشری، روابط فرهنگی ایران و ایتالیا

برگزاری نشست "ایران میراث بشری، روابط فرهنگی ایران و ایتالیا" در محل مجلس نمایندگان ایتالیا رایزنی فرهنگی ایران با همکاری انجمن چشم انداز و جهانی روند، روز سه شنبه بهمن ماه 23 1397؛ نشست "ایران میراث بشری، روابط فرهنگی ایران و ...
نشست معرفی ایران در آکادمی آزاد رم

نشست معرفی ایران در آکادمی آزاد رم

نشست معرفی جاذبه های گردشگری ایران در آکادمی آزاد شهر رم رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، روز جمعه بهمن ماه 19 1397، نشست معرفی جاذبههای گردشگری ایران را، در محل آکادمی آزاد شهر رم برگزار نمود. قولی رایزن فرهنگی ایران ...
معرفی ایران در سینما تیتزیانو شهر رم

معرفی ایران در سینما تیتزیانو شهر رم

معرفی ایران در جمع اعضاء انجمن همسران کارکنان وزارت امور خارجه ایتالیا رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، روز جمعه بهمن ماه 12 1397، مجموعه برنامه معرفی ایران؛ مشتمل بر سخنرانی؛ نمایش نسخه ایتالیایی فیلم "برفراز ایران با باد بهاری"؛ و ...
حاکميت انساني ايران

حاکميت انساني ايران

روابط فرهنگی ایتالیا و ایران روابط بین فرهنگی ایتالیا و ایران Sala Tatarella - کاخ گروه های پارلمانی - اتاق نمایندگان از طریق Uffici del Vicario، 21 سه شنبه 12 فوریه 2019 سخنرانان آقای سیمونا ...
در حال بارگذاری ...
سهم