مصاحبه خبرگزاری مهر با رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا

تاریخچه و وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا

محمدتقی امینی ، رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ، در گفتگو با مهر خبر داد: با توجه به کلاسهای آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی به صورت مجازی ، متقاضیان ایتالیایی نسبت به دوره های قبل ، افزایش چمشگیری پیدا کرده است. مشروح این مصاحبه را اینجا بخوانید.

سهم