نشست تخصصی معرفی معماری معاصر ایران در شهر رم برگزار شد

نشست تخصصی معرفی معماری معاصر ایران در خانه معماری شهر رم

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران و انجمن معماران ایرانی ایتالیا ؛ و نظام معماری شهر رم ، از ساعت 15 روز شنبه سوم فروردین ماه 1398 ، نشست تخصصی "معماری معاصر ایران: چشم انداز و طرح های تحول و توسعه" در محل عمارت تاریخی خانه معماری ، واقع در مرکز تاریخی شهر رم آغاز شده است.

عبدالرضا گلپایگانی معاون شهردار تهران؛ اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا؛ حسین ماهوتی پور رییس انجمن معماران ایرانی ایتالیا؛ و معمار فواد ربانی؛ سپیده صراف زاده؛ میترا معصومی؛ و ابولحسن حاتمی؛ به همراه رییس و نایب رییس نظام معماری شهر رم، سخنرانان این نشست بودند.

قولی رایزن فرهنگی در این نشست ، پس از تبریک فرارسیدن بهار و سال نو ؛ خوشامدگویی به حضار ؛ و سپاس از میزبانی خانه معماری و حضورفرمایی سخنرانان مدعو ؛ در طول سخنرانی بیان داشت: "در شبکه مناسبات همه جانبه فرهنگ محور دو فرهنگ و تمدن غنی و پرقدمت ایرن ی ایالتال فناوری های فرهنگی در حوزه معماری تنها جایگاه ویژه ای دارد که وجود دارد. بزرگ شده که در قالب نمایشگاه؛ برگردان و انتشار کتاب ؛ انجام همایش ؛ هماهنگی و پیگیری های بین المللی دانشگاه و فروشگاه های آموزشی؛ و… تحقق یافته است. مایه خرسندی است که پس از ثبت صدها اثر معماری معاصر در فهرست آثار ملی ایران که نشانگر اقبال ملی در این آثار است و قرارگرفتن پاره ای از این آثار را در میان قبلی مقاصد گردشگران خارجی که از اقبال بین المللی آن ها نشندد - که خود ، فصل نوینی از ایتالیای فرهنگی در حوزه معماری میان دو کشور ایران و ایتالیا را ، رقم زده است ".

عرض خیر مقدم توسط معمار "مانجونه" رییس نظام معماری شهر رم ؛ ارایه تاریخچه ای مختصر از تحولات برنامه توسعه شهری تهران و چشم انداز آتی آن توسط آقای گلپایگانی ؛ ارایه تاریخچه مختصر از ادوار معماری ایرانی تا دوره معاصر توسط معمار ماهوتی پور ؛ و معرفی پاره ای از طرح های کلان و شاخص معماری دهه های اخیر توسط معمار ربانی ؛ صراف زاده ؛ و معمای مصالح دیگر سخنرانی های این جلسه بود ؛ که با مدیریت معمار حاتمی انجام شود ؛ و با جلسه پرسش و پاسخ ، تا پایان رسید.

در حاشیه این نشست که نظر به سطح تخصصی؛ شرکت در آن برای دانشجویان رشته معماری؛ و اعضاء نظام معماری، معادل 4 واحد آموزشی گواهی می گردید؛ رایزنی فرهنگی نمایشگاه عکسی از تحولات معماری ایرانی از ادوار پیش و پس از اسلام، تا دوره معاصر برپا شد؛ و همچنین مقالات فرهنگی مرتبط با موضوع نشست نیز به شرکت کنندگان ارائه شده است.

این نشست؛ بخش نخست از جشنواره نوروزی رایزنی فرهنگی بود؛ که در ادامه و از ساعت در همین مکان 20؛ با نقالی وشاهنامه خوانی؛ اجرای موسیقی سنتی؛ و در نهایت پذیرایی ایرانی؛ ادامه یافت.

سهم