پیام خداحافظی رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا

همراهان گرامی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

به همگی شما ، از این فاصله ی ناگزیر ، درود نمایشفرستم.

     مجازدانم ، از کجا ، 4 سال زندگی مجاز ، که سومین شخص خود را در ایتالیا ، به عنوان رایزن فرهنگی رابط ادامه مطلب

ادامه مطلب ...
نامه جمعی هنرمندان ایرانی به همکارانشان در جهان

Corona Virus و نامه جمعی هنرمندان ایرانی به همکارانشان در جهان

همه ما شهروندان هر کشور و از هر ملیتی نیز شهروند یک قلمرو بدون مرز و پرچم هایی به نام "هنر" هستیم ، در دنیایی به نام ادامه مطلب

ادامه مطلب ...