تنبک

تنبک؛ ساز موسیقی ایرانی

Tonbak (Tombak ، Dombak ، Dandunak یا Zarb) یک ساز کوبه ای است و متعلق به خانواده تابلوهایی است که مانند یک تخته سنگ شکل گرفته اند. این ساز از یک گردو ، افرا یا توت در یک قطعه ساخته شده و از بخش هایی مانند آن تشکیل شده است تنه (بدن) ، Nafir o Galui (گردن) ، قسمت آخر و اولیه و از روی پوست.

تنبک اندازه های مختلفی دارد. Tombak بزرگ معمولاً در ارکستر مورد استفاده قرار می گیرد ، در حالی که Tombak کوچک برای اجرای انفرادی استفاده می شود.

سهم
دستهبندی نشده