Tanbur

Tanbur؛ ساز موسیقی ایرانی

برنزه ابزاری از خانواده plectrum chordophon است که دارای یک دسته بلند و یک مورد است. بدنه هارمونیک این ساز به شکل نیم گلابی است و با یک لایه چوب پوشانده شده است. دسته آن طولانی است و دارای دو یا سه رشته فلزی ، کلیدهای 13 یا 14 ، یک پل ، یک سیم و دو یا سه میخ است و با انگشتان دست ها پخش می شود.

این ابزار در منطقه گسترده ای از آسیا و آفریقا با تفاوت در ساختار ، فرم ، اندازه ، نام و روش های اجرای آن بسیار گسترده است. تامبور ایرانی تنها ابزار باقی مانده از خانواده dotār است که هنوز هم در غرب ایران ، در منطقه کرمانشاهی و در شمال لرستان خصوصاً در بین کردهای یارسان گسترده است.

این ساز ایرانی باستانی در گذشته گاه در هنگام ازدواج انجام می شد ، اما امروزه این ابزار منحصر به فرد مراسم آیینی گروه قومی یارسان است که از آن مقدس شناخته می شود. این ساز در منطقه گورن و کاراند به عنوان تامیرا شناخته می شود ، در منطقه سهنه به عنوان تامیره ، و در نزدیکی لک دل لرستان و ساکنان کرمانشاهی به عنوان تاموره شناخته می شود.

مجموعه اصلی این ساز در منطقه کرمانشاهی شامل مجموعه سرودهای آیینی و موسیقی است مجلسی (توسط اتاق)  

موسیقی آیینی گروه قومی یارسین در مجموعه موسیقی مقدس قرار دارد.

سهم
دستهبندی نشده