وبینار روز ملی بزرگداشت حافظ

انجام وبینار حافظ: زیبایی شناسی و فلسفه

رایزنی فرهنگی ج.ا. ایران در ایتالیا ، با مشارکت پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ایتالیایی زبان اخبار اجتماعی - فرهنگی ایرنائی (دیروز) از ساعت 19 روز دوشنبه 12 اکتبر 2020 م. (21 مهرماه 1399) ، وبینار «حافظ: زیبایی شناسی و فلسفه» را ادامه می دهد. این پایگاه در جریان سلسله و وبینارهای پایگاه اطلاع رسانی (دیروز) با عنوان "گفتگو و گواهی ها در خصوص ایران" ، به مناسبت روزملی افزایش حافظه باعث می شود. "آنتونلو ساکتی" (Antonello Sacchetti) مدیر پایگاه اطلاع رسانی (دیروز) مجری ؛ و محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ج.ا. ایران در ایتالیا ؛ و پروفسور "استفانو پلو" (Stefano Pellò) استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه "کافوسکاری" (Cà Foscari) شهر ونیز ؛ سخنرانان این وبینار پس بود. برای مشاهده این وبینار اینجا کلیک کنید

سهم