چهارمین دوره گفت و گوهای فرهنگی ایران و ایتالیا

نقش انسانی و اجتماعی در گفتگو و گوهای فرهنگی ایران و ایتالیا

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ و دانشگاه های علامه طباطبایی تهران و ساپینزا شهر رم ، چهارمین دوره گفتگو و گوهای فرهنگی ایران و ایتالیا ، با عنوان "نقش علوم انسانی و اجتماعی در گفتگو و گواهی های فرهنگی ایران و ایتالیا" ، از ساعت 15 روز چهارشنبه 7 آبان ماه 1399 برگزار می شود .

در این وبینار که با پیام حمید بیات و Giuseppe Perrone سفرای ایران و ایتالیا ؛ و حسین سلیمی رییس دانشگاه علامه طباطبایی ؛ میزبان این دوره از گفت و گوها گشایش یافت ؛ مریم حسینی ؛ شجاع احمدوند ؛ و سعید میرمحمد صادق اعضاء هیأت ایرانی ؛ و کارلو سرتی ؛ میشل برونلی ؛ و میشل برناردینی اعضاء هیأت ایتالیایی را تشکیل می دهد.

اولین دور گفتن و گوها به ابتکار رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، سال 1395 هفت و گوها به ابتکار دد دور آن با عنوان "نقش هنر در گسترش تعامل و معلومات علمی و فرهنگی میان ایران و ایتالیا در گسترش تعمیر و توسعه علمی و فرهنگی میان ایران و ایتالیا سنر در سترش" و سومین دور آن با عنوان "افراط گرایی دینی و راه کار برون رفت از آن" سال 1396 به میزبانی بنیاد دایره المعارف ایتالیایی Treccani در شهر رم محافظت شده بود.        

سهم