موسسه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره زبان فارسی، یادگیری، در موسسه فرهنگی
فلش قبلی
فلش بعدی
لغزنده

درباره ما

ایتالیا و ایران هر دو کشور دارای یک فرهنگ قوی فرهنگی هستند. روابط میان دو ملت که از گذشته تاریخی و فرهنگی غنی برخوردار هستند ریشه در دوران خود دارند، دو تمدن بزرگ با ارزش های هنری و فرهنگی بی ارزش، که همیشه یک عامل اساسی برای اهمیت و اثربخشی ایجاد و توسعه روابط دوجانبه در همه مناطق.

امروزه موسسه فرهنگی ایرانی در رم تنها سازمانی رسمی است که با ارتقاء فرهنگ و تمدن ایران در خارج از کشور در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

موسسه فرهنگی ایران بیش از نیمی از قرن به عنوان نماینده موسسات فرهنگی ایران در ارتقاء روابط فرهنگی و علمی با نقش "پل" بین دو ملت به منظور تقویت توسعه روابط فرهنگی خود و علمی است. برای این منظور، کتابخانه چند زبانه و چند رشته ای موسسه فرهنگی که دارای بیش از سه هزار جلد است، به ویژه متون زبان و ادبیات فارسی، برای معلمان، دانش آموزان، محققان و علاقه مندان است.

مدیر

دات: اکبر قلی

اکبر قلی، متولد در 1968 در تهران، فارغ التحصیل مدیریت دولتی، حرفه حرفه ای خود را از 1990 در سازمان فرهنگ و روابط اسلامی آغاز کرد.

او نخستین ماموریت خود را در اکتبر در ماه دسامبر 2001 به عنوان معاون وزیر امور خارجه در موسسه فرهنگی ایران در رم تا 2004 آغاز کرد.

ماموریت دوم خود در ایتالیا در موسسه فرهنگی در 2008 آغاز شد و به مدت سه سال ادامه یافت.

از 2016 موسسه را هدایت می کند.

نویسنده چند کتاب و مقالات در مورد فرهنگ و هنر ایتالیا، بر اساس تحقیق انجام شده و تجربیات زندگی در طول سه ماموریت خود در ایتالیا.

برای اطلاعات بیشتر و همکاری در مورد ایران، لطفا با ما تماس بگیرید.

سهم
دستهبندی نشده