آنگاه که شرق ، غرب را ملاقات می کند

حضور یک نماینده از ایران در گردهمایی تولیدات مشترک سینمایی تریست ایتالیا

طرح مستند "جاهای خالی پُر شود" ؛ به کارگردانی عطیه زارع ؛ - که با عنوان "آنگاه که شرق ، غرب را ملاقات می کند" (When East Meets West) بیست و پنجم لغایت بیس و هشتم ژانویه 9 رب را ملاقات می کند "(When East Meets West) ایتالیا برگزار می شود. دبیرخانه این گردهمایی ، از میان ۳۸۷ طرح ارسالی از ۵۶ کشور جهان ، ۱۱ طرح سینمایی ؛ و 6 طرح مستند از 11 کشور را برگزیده ؛ که بیش از ۵۰۰۰ سینماگر از سراسر جهان به صورت برخلاف از میان آن ها ، برگزیده نهایی جوایز بهرین جوایز بهرین جدوت کارگردان زن ؛ اقتصادی ترین هزینه های پخش ؛ بهترین شیوه های بازاریابی ؛ و… را انتخاب کنید ظاهر می شود

سهم