دوره زبان 45 ° PERSIAN

ثبت نام چهل و چهارمین دوره زبان فارسی باز است

مؤسسه فرهنگی ایران در رم، در چارچوب فعالیت های فرهنگی و آموزشی آن، دوره آموزش را ارتقا می دهد زبان فارسی. هدف این دوره معرفی یکی از زبانهای اصلی آسیای میانه و غربی است که اهمیت بسیار زیادی با سنت خارق العاده تاریخی-فرهنگی آن و جایگاه آن به عنوان یک زبان رسمی در ارتباط است ، در انواع مختلف آن ، در کشورهای مهم استراتژیک در سناریو. بین المللی مانند ایران ، افغانستان ، پاکستان ، هند و تاجیکستان.
این دوره توسط معلم زبان مادری برگزار می شود و فقط روز شنبه در دفتر مرکزی م Instituteسسه در رم از طریق Maria Pezzè Pascolato ، 9 ساله برگزار می شود و به 18 ساعت درس برای هر سطح و در مجموع 54 ساعت تقسیم شده است به سه قسمت سطح با فرکانس زیر: شنبه: 09.00 ، 10.30 و 12.00 و 12 هفته طول خواهد کشید.
روز آخرین درس به طور کامل با ارزیابی کتبی و آزمون شفاهی به ارزیابی دانش آموزان اختصاص خواهد یافت. پذیرش در امتحانات مشمول حضور مداوم در دروس کمتر از 80٪ از کل ساعت ها نخواهد بود.
تمام کسانی که در آزمون های نهایی قبول شوند ، گواهی امضا شده توسط موسسه فرهنگی ایران را دریافت می کنند.
ثبت نام باز است و دوره از روز شنبه 19 اکتبر 2019 آغاز می شود.
مهلت ثبت نام برای 18 اکتبر 2019 تعیین شده است.

دوره ی تابستان♦ برنامه: 09.00-10.30- 12.00 (سه سطح ، هر سطح 90 دقیقه♦ مدت زمان: 3 ماه♦ فرکانس: درس 1 در هفته در روز شنبه♦ ثبت نام: 100 €: 00 در درس دوم در انستیتو انجام می شود.
  • NB
  • روز 19 اکتبر (درس اول) کاملاً به ارزیابی سطح دانش شرکت کنندگان در دوره و تقسیمات زمانی اختصاص داده شده است ، بنابراین ما خواهان حضور همه علاقه مندان در 10.00 در مؤسسه فرهنگی در از طریق ماریا پززی پاسکواتو هستیم. ، 9.
 

فرم ثبت نام دوره را پر کنید


سهم
  • 55
    سهام