دوره 46 ام فارسی

ثبت نام برای دوره 46 ° زبان فارسی باز است

مؤسسه فرهنگی ایران در رم، در چارچوب فعالیت های فرهنگی و آموزشی آن، دوره آموزش را ارتقا می دهد زبان فارسی. هدف این دوره معرفی یکی از زبانهای اصلی آسیای میانه و غربی است که اهمیت بسیار زیادی با سنت خارق العاده تاریخی-فرهنگی آن و جایگاه آن به عنوان یک زبان رسمی در ارتباط است ، در انواع مختلف آن ، در کشورهای مهم استراتژیک در سناریو. بین المللی مانند ایران ، افغانستان ، پاکستان ، هند و تاجیکستان.
این دوره توسط معلم زبان مادری برگزار می شود و فقط روز شنبه در دفتر مرکزی مؤسسه در رم از طریق ماریا پززو پاسکولاتو 9 انجام می شود و برای هر سطح به مدت 18 ساعت به 72 ساعت درس تقسیم می شود و در کل 09.00 ساعت تقسیم می شود. سطوح با کادر زیر: شنبه: 10.30:12.00 ، 14.00 ، 12 و XNUMX:XNUMX و XNUMX هفته به طول می انجامد.
روز آخرین درس به طور کامل با ارزیابی کتبی و آزمون شفاهی به ارزیابی دانش آموزان اختصاص خواهد یافت. پذیرش در امتحانات مشمول حضور مداوم در دروس کمتر از 80٪ از کل ساعت ها نخواهد بود.
کلیه افرادی که آزمون نهایی را پشت سر گذاشته اند ، گواهی نامه ای را امضاء شده توسط موسسه فرهنگی ایران دریافت می کنند.
ثبت نام باز است و دوره از روز شنبه 07 مارس 2020 آغاز می شود.
مهلت ثبت نام برای 06 مارس 2020 تعیین شده است.

دوره ی تابستان♦ زمان: 09.00-10.30-12.00-14.00 (چهار سطح ، هر سطح 90 دقیقه)♦ مدت زمان: 3 ماه♦ فرکانس: درس 1 در هفته در روز شنبه♦ ثبت نام: 100 €: 00 در درس دوم در انستیتو انجام می شود.
  • NB
  • روز 07 مارس (درس اول) کاملاً به ارزیابی سطح دانش دانش آموزان و تقسیم بندی ها برای جدول زمانی اختصاص داده شده است ، بنابراین از حضور همه علاقه مندان در ساعت 10.00 در دفتر مرکزی مؤسسه فرهنگی در از طریق ماریا پززی پاسکالاتو می خواهیم. ، 9

فرم ثبت نام دوره را پر کنید


سهم