یزد -30
منطقه یزد      | ♦ سرمایه: یزد   | ♦ سطح: کیلومتر مربع 131,55  | ساکنان: 423 006
تاریخ و فرهنگجاذبه هاسوغات و صنایع دستیکجا بخواب و بخواب

زمینه جغرافیایی

منطقه یزد در قسمت مرکزی فلات ایران و در حاشیه بیابان لووت واقع شده است. پایتخت چهارم بزرگترین منطقه ایران شهر یزد است و سایر مراکز اصلی ساکن عبارتند از: ابار کوه، بافق، تفت، مهریس، میبد و اردکان.

اقلیم

با توجه به موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی فلات ایران، کل منطقه یزد دارای آب و هوای بیابان، گرم و خشک است. این منطقه یکی از خشک ترین در کشور است.

تاریخ و فرهنگ

منطقه یزد یکی از قدیمی ترین مناطق ایران و آثار تاریخی است که در این منطقه پراکنده شده اند، هر کدام به شیوه ای خود، داستان های سرزمین ایران را شرح می دهند. تاریخ شهرک های انسانی در این منطقه به بیش از سه هزار سال قبل از مسیح می رسد. در دوران انتقال مهاجران کسانی که از مناطق امروز بلخ در افغانستان به فلات ایران نقل مکان کرده اند، برخی گروه های پیشین آنها به این قلمرو وارد شده اند، آنها آن را یزدان نامیده اند و از آن دوره به بعد یزد محل عبادت شد. در طول زمان هخامنشیان و ساسانیان، منطقه یزد اهمیت اجتماعی و اقتصادی زیادی داشت؛ علاوه بر این، از سلسله ها، توجه ویژه به رفاه و شرایط زندگی این منطقه پرداخت شد. پس از فروپاشی مسلمانان، قلمرو یزد عنوان «دارالعبد» («سرزمین مقدس») را به دست آورد. با توجه به متون تاریخی و زمینه شهری، به نظر می رسد که برای زرتشتیان باستانی محل و مناطق دیگر، شهر یزد از اهمیت اساسی برخوردار بوده و به عنوان پناهگاه و شهر مقدس آن مورد توجه قرار گرفته است. آثار موجود نشان دهنده گستردگی و رونق این شهر در دوره ای است که از دولت امارات دیلمات ها آغاز شده و به دوران صفوی رسیده است. از نقطه نظر فرهنگی، منطقه یزد به نظر می رسد بسیار جالب و ویژگی های میراث دانش زرتشتی دارای یک تاریخ تاریخی درخشان است.

سوغات و صنایع دستی

صنایع دستی و سوغاتی های خاص این منطقه عبارتند از: لباس های پارچه ای قشم، پارچه های دوزی شده با موضوعات طلایی، پارچه های سبک، پتو های سنتی و ورق، فرش، پارچه های سرخ مایل به قرمز، سرامیک، مجلسی شیشه ای، دمپایی های دوزی شده سنتی و شیرینی های سنتی یزد

غذاهای محلی

یک نوع سوپ به نام شولی یک تخصص خاص از غذاهای محلی است که در میان ساکنان یزد بسیار محبوب است. دیگر ظروف مخصوص منطقه یزد شامل موارد زیر می باشد: انواع مختلف سوپ (اش یزدی، اشمشش، اشرف سروک شایر، اشغال ابهره، اشباع تبر هندی، خاکستر گودو، اشغ جو، شكمبه)، ابوغت طرشت، انواع مختلف كوفت (كوفه نوده، كوفت برنج، كوفت لاپه)، انواع ظروف سبز (خرها بهبه آلو، خرها فسنجان یزدی، خرم بومی و بادنژان)، بونش، شفت، شولی شلغام، لاله شلغم، قلیا كادو.

سهم
دستهبندی نشده