کرمان

مسافرت در کرمان - در شهر کرمان چه باید دید

کرمان
مسافرت کرمان: منطقه کرمان در جنوب شرقی ایران واقع شده است ، دارای پوشش گیاهی معمولی برای مناطق بیابانی و دومین منطقه بزرگ کشور است. پایتخت منطقه شهر تاریخی کرمان است و شهرهای بزرگ دیگر عبارتند از: بافت ، بردسیر ، بم، جیرفت ، رفسنجان ، زرند ، سیرجان ، شهر بابک و کهنوج.

در این صفحه جاذبه های گردشگری منطقه کرمان را برای سفری فراموش نشدنی و ایمن ببینید

جاذبه های اصلی توریستی و بهترین مکانهای معروف

سهم
  • 27
    سهام
دستهبندی نشده