مشهد

سفر به مشهد - در منطقه خراسان رضوی چه باید دید

خراسان رضوی
سفر به مشهد: منطقه خراسان رضوی این یکی از مهمترین کشور است و در شمال شرقی آن واقع شده است. پایتخت منطقه مشهد است ، شهری مقدس که حرم امام رضا ، هشتمین امام مسلمانان شیعه در آن مستقر است. مراکز عمده دیگر جمعیت در منطقه عبارتند از: نیشابور، سبزوار ، کاشمر ، تربت جان و سرخس.      اطلاعات بیشتر

جاذبه های اصلی توریستی و بهترین مکانهای معروف

تصویری

سهم
دستهبندی نشده