ابوالحسن حاتمی

ابوالحسن حاتمی (معمار - مترجم - فعال فرهنگی)

ابوالحسن حاتمیدکتر ابوالحسن حاتمی (1327) در سال 1969 م. رهسپار ایتالیا گردید. او در معماری معماری تحصیل کرده و از مؤسسین معمار و مهندسین ایرانی در ایتالیا بوده است (2011 م.). این انجمن از شاخص ترین همایش ها در مورد معماری

حاتمی در کنار فعالیت تخصصی خود ، به ترجمه آثار ایتالیایی به زبان فارسی همچنین اشتغال داشته است. برگردان فارسی دو مجموعه داستانی کودکان از نویسنده ایتالیایی جانی روداری جیانی روداری ؛ یک کتاب از نویسنده ایرانی بیژن زرمندیلی با نام "تابستان بیرحم" و مجموعه داستان های کوتاه آنا ماریا اورتزه Anna Maria Ortese با نام "دریا ناپل را نمی توان" در کارنامه ترجمه وی قرار داده است.

شاخص ترین فعالیت حاتمی ، مساعی او در مقام یک فعال فرهنگی است. حاتمی که از ماسسین انجمن فرهنگی ایرانی ایتالیایی "الفبا" در شهر رم بوده است (2008 م.) ؛ و به عنوان دبیر با این انجمن موسیقی می تواند ؛ از رهگذر برنامه ریزی شده و اجرا شده یا مشارکت در پرپایی همایش های پرشمار در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به مخاطبان ایتالیایی؛ برگزاری یادمان آیین های ملی ایرانی ؛ پخش فیلم و اجرای موسیقی و سایر نمایش ها و نمایشگاه های فرهنگ ایران زمین ؛ به همراه آموزش دوره های آموزشی زبان و ادبیات فارسی و… نقش به سزایی در معرفی فرهنگ وام نموزشی زبان و

وی به عنوان یک فعال فرهنگی، نقش شاخصی در راهبری اعتراضات و مطالبات جمعی ایرانیان مقیم ایتالیا نیز داشته است که تهیه و انتشار طومار اعتراضی به نصب مجسمه نظامی شاعر پارسی گو در ویلا بورگه زه ویلا Borgese شهر رم، به عنوان شاعر آذربایجانی و بدون اشاره به پارسی گو بودن وی نمونه ای از این فعالیت ها می باشد.

انجمن الفبا جدیدا در طرح معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به دانش آموزان مدارس ایتالیا تمرکز انجام شده است که مشارکت با رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به 450 دانش آموز ایتالیایی در حاشیه نمایشگاه اختصاصی ج.ا. نمایشگاه های ایران در محل دائمی شهر رم ؛ و برپایی جلسات شاهنامه خوانی توسط نقالان کودک و نوجوان "سفیران صلح و دوستی" در مدارس رم با مشارکت "بنیاد کودک" و رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا ، نمونه هایی از فعالیت های دیگر این انجمن می باشد.

سهم
دسته بندی نشده