برج گنبد کاووس

برج Gonbad-e Kavus (Qabus)

برج گنبدکاووس (قابوس) یکی از بلندترین برج های آجری جهان است ، یکی از گرانبهاترین آثار معماری اسلامی در ایران را نشان می دهد و در شمال شهر گنبدکاووس در مرکز پارک واقع شده است توسط قابوس. این ساختمان متعلق به زمان است ziyaride، در 3 کیلومتر از بقایای شهر باستانی جورجان - صندلی دولت Ziyarids - و نشان دهنده یک یادداشت به یاد ماندنی از گذشته شکوه از این منطقه و سلسله Zyarid واقع شده است. بعضی از اهداف اصلی که زایری ها را به تحقق این کار هدایت می کند می توان ذکر کرد: حافظه از سوء استفاده های خود را به نسل های آینده، نشان دادن هنر اسلامی و معماری دوره شکوه خود، ارائه پناهگاه و نقطه با اشاره به مسافران و کاروان های تجاری که از سرزمینشان عبور کرده اند.

سهم
دسته بندی نشده