جشنواره مستقل فیلم کوتاه کاتانیا ایتالیا

انتخاب دو جایزه جشنواره مستقل فیلم کوتاه کاتانیا ایتالیا به نمایندگی سینمای ایران

ششمین دوره جشنواره مستقل فیلم کوتاه کاتانیا ایتالیا (Street of the Court) سی و یکم دسامبر 2020 م. (11 دی ماه 1399) به صورت مجازی با میزبانی نمادین کاتانیای ایتالیا برگزار شد ؛ و آثار برگزیده در بخش رقابت بین الملل ؛ پویا نمایی کوتاه ؛ مستند کوتاه ؛ و… را معرفی نمود. فیلم کوتاه "بهتر از نیل آرمسترانگ" ساخته علیرضا قاسمی ، نماینده سینمای ایران از نیل آرمسترانگ "ساخته علیرضا قاسمی ، نماینده سینمای ایران به دلیل خشونت بین آنلبل بین الب بیر ب که در نهایت ، جایزه بهترین تصویربرداری و کارگردانی را از آن ساخت. این فیلم داستان چهار کودک را روایت می کند ؛ که قصد دارند ؛ پس از سفر به ماه ؛ و شکست دادن یک مار خطرناک ؛ سرزمین سرخ را کشف کرد

سهم