اصفهان

سفر به اصفهان - آنچه در شهر اصفهان می بینید

اصفهان
سفر به شهر اصفهان: منطقه اصفهان در مرکز ایران در دشت مرفه و حاصلخیز واقع شده است. به طور کلی می توان گفت که بیشتر شهرها و روستاهای این منطقه نتیجه سیر دوره است رودخانه زاینده رود. پایتخت این منطقه شهر اصفهان است و شهرهای مهم دیگر عبارتند از: اردستان، کاشان, گلپایگان، نایین و نطنز.      اطلاعات بیشتر

جاذبه های اصلی توریستی و بهترین مکانهای معروف


سهم
  • 13
    سهام
دستهبندی نشده