قبل از شروع سفر، از گاراژها استفاده کنید

قبل از شروع سفر، از گاراژها استفاده کنید

قبل از شروع سفر، از گاراژها استفاده کنید

برای حفظ ایمنی از خطرات احتمالی، مسافر قبل از سفر یک پیشنهاد کوچک از خیریه را ارائه می دهد، آیت القرصی خوانده می شود: "آیه جلال"، تحت قرآن می گذرد، او برای او و همراهانش دعا می کند آب را برای زمین پشت سر او به طوری که او سالم ترک و بازگشت از سفر. این سفارشی به دوران باستان برمیگردد و هنوز هم به مناسبت سفر به اعضای خانواده وجود دارد.

سهم

قبل از شروع سفر، از گاراژها استفاده کنید